Wy jesteście solą dla ziemi.
Wy jesteście światłem świata.